HARFA: MATERIALS FOR STUDENTS
 

Materials for Students
 
 • Zmeskal O., Ceppan M., Dzik P.: Barevné prostory a správa barev (Color Spaces and Color Management), XXIV. International Symposium of Phototechnic, Komora fotografů ČR, Rožnov pod Radhoštěm: October 20. - 22., 2002, (Czech Version)
  download here (774 167 bytes).
 • Zmeskal O., Vesely M., Komendova B.: Fyzikální a chemická podstata záznamu barevných obrazů (Physical and Chemical Principle of Recording Color Images), XXIV. International Symposium of Phototechnic, Komora fotografů ČR, Rožnov pod Radhoštěm: October 20. - 22., 2002, (Czech Version)
  download here (521 835 bytes).
 • Zmeskal O., Sedlak O., Nezadal M.: Metody obrazové analýzy dat (Methods of Image Analysis), Digital Imaging in Biology and Medicine, Czech Academy of Science České Budějovice: May 13., 2002, pp. 34 - 43, ISBN 80-901250-8-5, (Czech Version)
  download here (521 835 bytes).
 • Zmeskal O: Vlastnosti digitálních fotoaparátů (Properties of Digital Cameras), in Fotografie Magazín, 1(2002), pp. 31 - 32, 3(2002), pp. xx - xx (2002), ISSN 1211 - 0019, (Czech Version)
  download here (381 789 bytes).
 • Zmeskal O., Buchnicek M., Sedlak O.: Principy digitálního záznamu obrazu (The Principles of Digital Image Recording), XXIII. International Symposium of Phototechnic, Komora fotografů ČR, Hradec Králové: November 4. - 6., 2001, pp. 49 - 63, ISBN 80-02-01458-8, (Czech Version)
  download here (374 696 bytes).
 • Zmeskal O., Nezadal M., Sedlak O.: Využití fraktální analýzy při hodnocení kvality tisku (The Usage of Fractal Analysis for Evaluating the Quality of Print), IV. Polygraphic Conference, University of Pardubice: September 12. - 13., 2001, pp. 92 - 101, ISBN 80-7194-372-X, (Czech Version, English Abstract Included)
  download here (568 774 bytes).

Previous
Next